Russian Forestry Review - julkaisusta

Metsäteollisuuden asioihin erikoistuneen LesPromInform -julkaisun toimitus esittelee uutta hankettaan - englanninkielistä Russian Forestry Review (RFR) -julkaisua, joka on Venäjän metsäteollisuuskompleksista koskettelevan aineiston kokoelma.

Se on aivan uusi, riippumaton ja ainutlaatuinen julkaisu, jolle ei löydy vertaistaan!

Russian Forestry Review -kokoelmajulkaisun tarkoituksena on tuottaa ulkomaisille yrityksille laadukasta ja ajankohtaista informaatiota Venäjän puu- ja metsäteollisuusmarkkinoista.

Ulkomaisille partnereille kerromme:

  • Venäjän metsälainsäädännöstä;
  • reaalitilanteesta VF:n metsäteollisuuskompleksin (MTK:n) pääaloilla;
  • VF:n MTK:n kehityksen näköaloista, riskeistä ja mutkikkaista osatekijöistä;
  • metsäresursseista ja MTK:n alojen kehityksestä VF:n metsäisissä regiooneissa;
  • VF:n MTK:n suurimpien yritysten toiminnasta;
  • suunnitteilla olevista investointihankkeista VF:n MTK:ssa.

Näitä tietoja tarvitaan kipeästi Venäjän MTK:n imagon parantamiseksi ulkomailla ja, vastaavasti, investointien houkuttelemiseksi ja partnerisuhteiden lujittamiseksi VF:n kansantalouden tässä sektorissa.

Russian Forestry Review -kokoelman ensimmäinen numero julkaistiin toukokuussa 2006. Sen painos käsitti 5000 kappaletta ja se otettiin innokkaasti vastaan sekä läntisissä että kotimaisissa liikemiespiireissä, myös hallintorakennelmissa.

Kokoelmajulkaisua levitetään aktiivisesti suurimmissa kansainvälisissä alan teollisuusnäyttelyissä; sitä myös toimitetaan postitse tilaajille. Julkaisua mainostettiin PR-tempauksin maailman suurimmissa tiedotusvälineissä ja internetissä.

Tammikuu 2009 olemme saattamassa päivän valoon Russian Forestry Review - julkaisun toista numeroa.

Russian Forestry Review #1 -kokoelman levittämisestä

Russian Forestry Review #2 (2007) sisältää

Russian Forestry Review #2 (2007) -julkaisun levittämisestä

Russian Forestry Review #2 (2007)

Russian Forestry Review #3 (2008) -kokoelmassa julkaistavien ilmoitusten (mainosten) hinnat

© 2006–2011 Russian Forestry Review.
Project of Lesprominform – Russian timber magazine
Phone:
Russia, 196084, St. Petersburg,
Ligovsky pr., 270, floor 2, office 17

Phone: : +7 (812) 640-98-68
E-mail: info@russianforestryreview.ru

Made by IT Studio
www.itstudio.ru