Russian Forestry Review #2 sisältää

  • VF:n MTK:n tilanteen erittelyä vuoden 2006 tulosten perusteella;
  • asiantuntijain mielipiteitä VF:n MTK:n kehityksen näkymistä vv. 2007-2008;
  • VF:n Metsälainsäädännössä tapahtuneiden muutosten katsauksen ja erittelyä;
  • tietoja VF:n metsäalan johtamisen rakenteesta;
  • katsauksia tilanteesta niillä MTK:n aloilla, joista ei ehditty kertomaan ensimmäisessä kokoelmajulkaisussa ja niillä, joilla on kuluneen viime vuoden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia;
  • ”Venäjän regioonit” -osastossa esitellään VF:n 10 subjektista (laajemmin kuvataan tilannetta Uralin ja Eteläisen federaalisten piirikuntien alueella);
  • tietoja markkinoiden suurimmista toimijoista ja VF:n MTK:n keskisuuresta yrittäjyydestä;
  • suunnitellaan VF:n regioonien karttojen julkaisemista liitteenä. Niihin merkitään havainnollisuuden lisäämiseksi maksimaalisesti MTK:n yritysten sijainti.
© 2006–2015 Russian Forestry Review.
Project of Lesprominform – Russian timber industry magazine
Adress:
+7 (812) 640-98-98
E-mail: info@russianforestryreview.com
Made by IT Studio
www.itstudio.ru