Russian Forestry Review #1 (2006) -julkaisun levittämisen olennaisimmat kanavat

Yhteinen painos - 5 000 kappaletta

1. Ennakkotilaukset:

Olimme ehdottaneet ensimmäisen julkaisumme tilauksen tekemistä ulkomaisille yrityksille ja spesialisteille - yli 6 000 saajaa.

Yli 1300 ulkomaista yritystä ja yksityistä henkilöä on jo tilannut ensimmäisen numeron


Russian Forestry Review #1 (2006) -julkaisun tilauskampanjaa jatkettiin maaliskuuhun 2007 mennessä.

2. Levitystä alan ulkomaisissa näyttelyissä ja Venäjällä pidetyissä kansainvälisissä näyttelyissä:

Xylexpo 2006 (Milano, Italia);
World bioenergy (Jönköping, Ruotsi);
Interforst (Munhen, Saksa);
FinnMETKO (Jämsä, Suomi);
11. Adam Smith -instituutin vuosikonferenssi ”Venäjän ja IVY:n sellu- ja paperiteollisuus” (Wien, Itävalta).

Kokoelmaa levitettiin kaikissa Euroopan maissa pidetyissä johtavissa konferensseissa sekä Venäjällä - suurissa valtakunnallisissa ja alueellisissa näyttelyissä. joista mainittakoon:

«Lesdrevmash-2006», Foorumi «Metsä ja ihminen» (Moskova);
Kansainvälinen metsäfoorumi (Pietari);
Pap-For 2006 (Pietari);
«Lestehproduktsija/Woodex 2006» (Moskova);
«Venäjän metsä - 2006» (Vologda).
Vuonna 2006 loppuun mennessä jaettiin näyttelyissä noin 3 000 julkaisua.

3. VF:n ja hallintoalueiden sekä valtakunnan aluetasavaltojen alan ministeriöille ja virastoille, venäjäläisille ja ulkomaisille alan yhdistyksille ja liitoille toimitettiin:

Yhteensä tätä kanavaa käyttäen toimitettiin noin 150 julkaisukappaletta.

Kokoelman saivat ja käyttävät toiminnassaan:

VF:n luonnonvaraministeriö
VF:n teollisuus - ja voimatalousministeriö
VF:n talouskehitys- ja kauppaministeriö
VF:n Valtakunnan Duuman luonnonvara- ja ympäristönsuojelunkomitea
Leniningradin, Vologdan, Novgorodin, Arkangelin, Irkutskin hallintoalueiden, Karjalan ja Komin aluetasavaltojen hallintoelimet

Kokoelman julkaisemista ovat tukeneet ja käyttävät julkaisua neuvotteluissa ulkomaisten partnereittensa kanssa:

Venäjän metsä-, sellu- ja paperi-, puunjalostus- ja huonekaluteollisuuden yhdistysten ja liittojen konfederaatio

Venäjän metsäteollisuusyrittäjäin ja puutavaranviejäin Liito

Venäjän paperiteollisuuden laitosten yhdistys (RAO ”Bumprom”)
Alan yritysten regionaaliset yhdistykset

Johtavimmat läntiset alan yhdistykset (CEI-BOIS, EUMABOIS, ACIMALL, VDMA, SYMOP ynnä muut) olivat saaneet julkaisun kappaleita ja esittelivät niitä jäsentensä keskuudessa.

4. Levittäminen Venäjän suurten metsäteollisuusyritysten keskuudessa:

Kokoelmaa on lähetetty yli 450 yritykseen: metsäteollisuus, puunjalostusteollisuus, sellu- ja paperitehtaat ja kombinaatit, kuitulevytehtaat, huonekalutehtaat, puutaloelementtitehtaat.

© 2006–2015 Russian Forestry Review.
Project of Lesprominform – Russian timber industry magazine
Adress:
+7 (812) 640-98-98
E-mail: info@russianforestryreview.com
Made by IT Studio
www.itstudio.ru